Barn, relasjonelt stress og traumer

Arrangementsinformasjon

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn.


Påmelding og informasjon om kurset finner du her.


sentralen
eksternbillett